Sähköposti: info@kiat.fi Puhelin: 020 743 5035

 

Kiinteistöissä on suositeltavaa tehdä myös märkätilojen kosteuskartoitukset, jotta voidaan suunnitella tulevia korjaustarpeita. Olemme tottuneet toteuttamaan näitä erityyppisissä kiinteistöissä. Myös vahinkokartoitukset onnistuvat. Olemme vakuutusyhtiöiden kumppanisopimuksella tehneet näitä jo vuosia.

Kiinteistöjen kosteusmittauksia tehdään lähinnä kuntoarvioiden, kuntotutkimusten ja kosteusvaurioiden korjausten yhteydessä. Kosteusmittausten lähtökohdat voivat olla näkyvä vaurio tai epäilty terveyshaitta. Kosteusmittausten perusteella voidaan arvioida kosteusvaurion syytä, laajuutta ja mahdollista kuivaustarvetta.

Tärkeimpiä edellytyksiä työn onnistumiselle on vaurion aiheuttajan selvitys ja riski-tekijöiden poistaminen.

Luotettava, puolueeton ja nopea vahinkojen kartoitustyö on meille toimintamme perusta. Teemme aina kirjallisen ja kuvallisen selostuksen kartoituksista, kuivauksista, sekä purku- ja rakennustöistä.

Pintakosteuskartoitukset tehdään pintakosteudenosoittimella eli pintaa rikkomattomalla menetelmällä. Kosteuskartoitus on suuntaa-antava ja sen tarkoituksena on esikartoittaa rakenteen mahdollisen kosteusvaurion olemassaoloa ja laajuutta. Kartoituksessa poikkeuksellisen alueen todellinen kosteus selvitetään rakennekosteusmittauksella. Tutkimuksen yhteydessä selvitetään poikkeuksellisen kosteuden aiheuttaja.

Kiinteistöjen yleisimpiä kosteuden lähteitä ovat:

  • Rakennusaikainen kosteus (materiaalien riittämätön rakennusaikainen kuivatus)
  • Vapaa vesi (sade, pintavesi, maaperän vesivarannot)
  • Putkivuodot
  • Hienojakoinen pohjamaa (kosteuden nousu kapillaarisesti rakenteisiin)
  • Rakenneliittymien epätiiveys
  • Kosteus- ja vesieristeiden sekä kapillaarikatkojen puutteellisuus
  • Rakenteiden puutteellinen tuulettuvuus (erityisesti ala- ja yläpohjat)
  • Huoltotoimien laiminlyönti
  • Lämmityksen- ja ilmanvaihdon puutteet

Lue kosteudenhallinnasta ja kosteusongelmista:

KOSTEUDENHALLINTA

http://kosteudenhallinta.fi/index.php/fi/

HOMETALKOOT

http://www.hometalkoot.fi/