Energiatodistus osoittaa rakennuksen laskennallisen energiatehokkuuden ja toimii samalla tiedotusvälineenä ja vertailussa eri rakennusten välillä. Energiatodistus laaditaan uuteen rakennukseen, rakennusluvan yhteydessä tai olemassa olevaan rakennukseen erillisenä todistuksena.

Pätevät asiantuntijamme laativat energiatodistukset aina rakenteiden ja LVI-tekniikan todellisilla arvoilla, jotka varmistetaan kohdekäynnillä. Todistusten lisäksi teemme energiaselvityksiä, jotka ovat uudisrakentamisessa rakennusluvan myöntämisen ehtona. Näillä selvityksillä osoitetaan, että rakennus tulee täyttämään sille laissa asetetut energiatehokkuuden vaatimukset.
Laadimme energiatodistuksia ja teemme energiaselvityksiä yrityksille, yksityisasiakkaille, taloyhtiöille ja julkiselle sektorille.