Sähköposti: info@kiat.fi Puhelin: 020 743 5035

 

Korkea kosteusrasitus altistaa rakenteet mikrobikasvustoille. Kasvuston syntyminen edellyttää yli 75% suhteellista kosteutta (RH-%). Vaurioiden ehkäisemiseksi tilojen fysikaaliset oloton pidettävä sellaisina, ettei rakenteiden/pintojen kosteus nouse otolliseksi mikrobien kasvulle tai kosteus tiivisty rakenteen pinnalle.

15.5.2015 voimaan tulleen asumisterveysasetuksen mukaan, terveyshaittaa tai sen mahdollisuutta arvioiva toimenpideraja ylittyy jos kiinteistössä on korjaamaton kosteus- tai lahovaurio, tai aistinvaraisesti todettu ja tarpeen mukaan analyyseillä varmennettu mikrobikasvusto. Kasvuston tulee sijaita rakenteen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä joka ei ole kosketuksissa ulkoilmaan. Kasvustot kartoitetaan ensisijaisesti kiinteistöstä otettavin materiaalinäyttein. Tutkimusten yhteydessä mikrobivaurioituneen materiaalin aiheuttama sisäilmariski tilojen käyttäjille arvioidaan, ja vaurion syy selvitetään. Tarvittaessa käyttäjien altistusta voidaan arvioida sisäilman mikrobimääriä mittaamalla.

Otamme mikrobinäytteitä rakenteista, pinnoilta ja sisäilmasta Asumisterveysasetuksen mukaisin menetelmin.