Sähköposti: info@kiat.fi Puhelin: 020 743 5035

 

Kosteiden tilojen kuivauksessa ja rakentamisessa olemme jo vuosia olleet edelläkävijöitä.

Kuivaamme rakenteet ajanmukaisella kuivauskalustollamme riippuen kohteesta, kuivattavasta rakenteesta, kastuneen alueen laajuudesta ja kokonaistilanteesta

Yleisimmät kuivatusmenetelmät:

Tilakuivaus

- Yleisimmin käytetty kuivausmenetelmä perustuu rakenteita ympäröivän ilman vesisisällön laskemiseen ja ilman kierrättämiseen.

Eristetilakuivaus

- Eristetilojen kuivaukseen on kolme erilaista menetelmää: imukuivaus, puhalluskuivaus ja imupuhalluskuivaus. Pääperiaatteena on saada ilmaa liikkumaan esim. kaksoisalapohjan eristetilassa tai sandwich-elementin eristetilassa. Rakenteeseen porataan halkaisijaltaan 32–50 mm:n reikiä noin 1–1,5 metrin välein. Porattuihin reikiin rakennetaan imu-/puhalluskanavat esimerkiksi 50 mm:n muoviviemäristä. Puhalluskuivauksessa kuiva ilma johdetaan ilmankuivaimesta puhaltimen avulla eristetilaan. Kuiva ilma sitoo kosteuden ja poistuu ilmavirran mukana.

Pikakuivaus/ infrapunakuivaus

- Menetelmä soveltuu massiivirakenteiden, kuten betoni- ja tiilirakenteiden, kuivaamiseen. Menetelmässä on periaatteena rakenteen jaksottainen lämmittäminen ja jäähdyttäminen, joten toimenpiteellä saadaan ”pumpattua” ylimääräinen kosteus rakenteesta ulos. Kosteuden siirryttyä rakenteen pinnalle se tuuletetaan puhaltimilla tai tilakuivaimella pois.