Kosteiden tilojen kuivauksessa ja rakentamisessa olemme jo vuosia olleet edelläkävijöitä.

tehtavien kulku

Kuivaamme rakenteet ajanmukaisella kuivauskalustollamme riippuen kohteesta, kuivattavasta rakenteesta, kastuneen alueen laajuudesta ja kokonaistilanteesta.
Yleisimmät kuivatusmenetelmät

Tilakuivaus:

- Yleisimmin käytetty kuivausmenetelmä perustuu rakenteita ympäröivän ilman vesisisällön laskemiseen ja ilman kierrättämiseen.
Eristetilakuivaus:
- Eristetilojen kuivaukseen on kolme erilaista menetelmää: imukuivaus, puhalluskuivaus ja imupuhalluskuivaus. Pääperiaatteena on saada ilmaa liikkumaan esim. kaksoisalapohjan eristetilassa tai sandwich-elementin eristetilassa. Rakenteeseen porataan halkaisijaltaan 32–50 mm:n reikiä noin 1–1,5 metrin välein. Porattuihin reikiin rakennetaan imu-/puhalluskanavat esimerkiksi 50 mm:n muoviviemäristä. Puhalluskuivauksessa kuiva ilma johdetaan ilmankuivaimesta puhaltimen avulla eristetilaan. Kuiva ilma sitoo kosteuden ja poistuu ilmavirran mukana.

Lämpökuivaus/infrakuivaus:

- Menetelmä soveltuu massiivirakenteiden, kuten betoni- ja tiilirakenteiden, kuivaamiseen. Menetelmässä on periaatteena rakenteen jaksottainen lämmittäminen ja jäähdyttäminen, joten toimenpiteellä saadaan ”pumpattua” ylimääräinen kosteus rakenteesta ulos. Kosteuden siirryttyä rakenteen pinnalle se tuuletetaan puhaltimilla tai tilakuivaimella pois.

Kosteusmittaus