Sähköposti: info@kiat.fi Puhelin: 020 743 5035

 

Kosteiden tilojen kuivauksessa ja rakentamisessa olemme jo vuosia olleet edelläkävijöitä.

tehtavien kulku

Kuivaamme rakenteet ajanmukaisella kuivauskalustollamme riippuen kohteesta, kuivattavasta rakenteesta, kastuneen alueen laajuudesta ja kokonaistilanteesta.
Yleisimmät kuivatusmenetelmät

Tilakuivaus:

- Yleisimmin käytetty kuivausmenetelmä perustuu rakenteita ympäröivän ilman vesisisällön laskemiseen ja ilman kierrättämiseen.
Eristetilakuivaus:
- Eristetilojen kuivaukseen on kolme erilaista menetelmää: imukuivaus, puhalluskuivaus ja imupuhalluskuivaus. Pääperiaatteena on saada ilmaa liikkumaan esim. kaksoisalapohjan eristetilassa tai sandwich-elementin eristetilassa. Rakenteeseen porataan halkaisijaltaan 32–50 mm:n reikiä noin 1–1,5 metrin välein. Porattuihin reikiin rakennetaan imu-/puhalluskanavat esimerkiksi 50 mm:n muoviviemäristä. Puhalluskuivauksessa kuiva ilma johdetaan ilmankuivaimesta puhaltimen avulla eristetilaan. Kuiva ilma sitoo kosteuden ja poistuu ilmavirran mukana.

Lämpökuivaus/infrakuivaus:

- Menetelmä soveltuu massiivirakenteiden, kuten betoni- ja tiilirakenteiden, kuivaamiseen. Menetelmässä on periaatteena rakenteen jaksottainen lämmittäminen ja jäähdyttäminen, joten toimenpiteellä saadaan ”pumpattua” ylimääräinen kosteus rakenteesta ulos. Kosteuden siirryttyä rakenteen pinnalle se tuuletetaan puhaltimilla tai tilakuivaimella pois.

Kosteusmittaus