Sähköposti: info@kiat.fi Puhelin: 020 743 5035

 

 

Pientalojen ja asuntojen kuntotarkastukset ovat asuntokaupan arkipäivää, jonka avulla pyritään vähentämään riskiä kaupan jälkeisten mahdollisten vikojen, virheiden tai vaurioiden paljastumisen aiheuttamaan tyytymättömyyteen tai riitaan. Myyjän vastuu kiinteistön piilevistäkin laatuvirheistä on kiinteistötyypistä riippuen 5 tai 2 vuotta. Asuntokaupan kuntotarkastus on paras jättää kokeneen ammattilaisen tehtäväksi.


Aistinvaraisella, pintapuolisella ja rakennetta rikkomattomalla menetelmillä tehtävällä kuntotarkastuksella tarkastetaan näkyvät pinnat sisä- ja ulkopuolelta kaikissa kulkuaukollisissa tiloissa. Mikäli epäilyttävästä rakenteesta ei saada selvyyttä ainetta rikkomattomin menetelmin, kuntotarkastaja suosittelee lisätutkimuksia.


Kuntotarkastusraportissa esitetään kohteen tarkastuksessa havaitut oleelliset vauriot, riskit, puutteet ja korjaustarpeet. Raportissa kerrotaan myös suositukset ja toimenpide-ehdotukset tarkastushetkellä havaittujen epäkohtien selvittämiseksi tai korjaamiseksi. Kuntotarkastusraporttiin liitetään aina kohteesta otettuja valokuvia.

Katso: Kilpailu- ja Kuluttajavirasto