Isännöintipalveluidemme päämääränä on huolehtia asunto-osakeyhtiössä asumisen vaivattomuudesta
sekä asumiskustannusten kohtuullisuudesta. Yrityksellämme on kapasiteettia vastata taloyhtiöiden
palveluntarpeeseen sekä hallinnollisissa kysymyksissä että teknisen isännöinnin haasteissa.

Isännöitsijän tehtävänä on huolehtia lainsäädännön noudattamisesta taloyhtiöiden päätöksenteossa sekä
tuoda asiantuntijanäkemystä päätösten taustaksi. Isännöitsijän kokemus ja asiantuntijuus korostuu taloyhtöiden
peruskorjaustarpeiden määrittämisessä sekä korjausurakoista päätettäessä. Yrityksemme kokemus
niin peruskorjausten kuin myös pienempien korjausprojektien toteutuksesta on vankka. Myös asukkaiden
sekä tilojen muiden käyttäjien turvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin löydämme kohteen erityispiirteisiin
soveltuvat ratkaisut.

Tehtäviemme päämääränä on taloyhtiön omaisuuden hoitaminen kustannustehokkaasti sekä omaisuuden
arvon säilyttämiseen tähdäten. Asumisen ja arjen ympäristön toimivuus sekä väestön ikääntymisestä että
monikulttuuristumisesta johtuen kasvattaa isännöinnin merkitystä arjen sujuvuuden varmistamisessa. Vastaamme
asukkaiden isännöinnille asettamiseen vaatimuksiin sekä nyt että tulevaisuudessa. Näiden tehtävien
suorittamisesta vastaamme noudattaen Isännöinnin eettisiä ohjeita.

Hallinnollisen isännöinnin palvelut

 • valvontatehtävät yhtiöjärjestyksen, järjestyssääntöjen, viranomaismääräysten ja lainsäädännön noudattamisessa
 • osallistuminen yhtiökokouksiin ja hallitusten kokouksiin
 • yhtiön hallintotehtävät osin yhteistyössä kirjanpitäjän kanssa
  o sopimusten hallinta, vakuutusasiat, pantti- ja haltijavelkakirjoista huolehtiminen, työsuhdeasiat,
  rahoitusasioiden hoito, maksuliikenne, kirjanpito- ja tilinpäätökset, käyttö- ja vastikelaskutukset
  o tiedottaminen, arkiston hoito ja säilytys, asukasluettelon ylläpito, isännöitsijätodistusten
  laatiminen


Teknisen isännöinnin palvelut

 • kiinteistön ylläpidolliset ja kiinteistönhoitotehtävät
 • kiinteistön ja rakennusten vuosi- ja peruskorjauksista huolehtiminen
 • huoneistojen kunnossapito- ja muutostyöt

Jos kiinnostuit tarjoamistamme ajanmukaisista ja asiakaslähtöisistä isännöintipalveluistamme, käy jättämässä
tarjouspyyntösi tästä!