Sisäilmasto on meitä ympäröivän, kiinteistön seinien rajaaman tilan rajoittaman ilma-alan, sisäilman, fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten tekijöiden muodostama kokonaisuus. Sisäilmaston fysikaalisia tekijöitä ovat lämpötila, kosteus, ilman liike (veto), säteily, valaistus ja melu. Tämän lisäksi sisäilma sisältää hiukkasmaisia epäpuhtauksia, kuten huonepölyä, mikrobeja, kuituja ja allergeeneja, sekä kemiallisia yhdisteitä. Sisäilmaston osa-alueiden ja vaikutussuhteiden tuntemus on tärkeää selvitettäessä sisäilmastossa havaittuja ongelmia. Sisäilmaongelmille tyypillistä on, että niitten taustalla voi olla useita, toisiinsa ja toistensa rinnalla vaikuttavia tekijöitä, eikä yhden tekijän havaitseminen ja korjaaminen ole avain sisäilmaongelmien ratkaisuun.

Suomessa sisäilman epäpuhtauksille asetetut viitearvot perustuvat pääasiassa Kansanterveyslaitoksen suomalaisesta asuntokannasta keräämään aineistoon, koulurakennuksista kerättyyn aineistoon ja uuteen Sosiaali- ja Terveysministeriön antamaan asumisterveysasetukseen. Uusi 15.5.2015 lainvoimaiseksi tullut asumisterveysasetus vahvistaa viranomaisen mahdollisuutta puuttua sisäilma- ja/tai rakennusterveysongelmasta kärsivän kiinteistön (asunto tai muu oleskelutila, kuten koulu tai päiväkoti) terveydellisten olosuhteiden valvontaan.

Lisätietoja, vinkkejä ja neuvoja sisäilman laadun tarkkailuun ja parantamiseen saat seuraavien linkkien kautta:

HENGITYSLIITTO

http://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma