Rakennusterveystutkimukset keskittyvät kokonaisvaltaisesti kiinteistön ongelmatekijöihin, jotka osaltaan voivat olla kiinteistön kuntoa huonontavia tai tilojen käyttäjille epämukavuutta tai suoranaista terveyshaittaa aiheuttavia.

Toukokuussa 2015 voimaan tullut Sosiaali- ja terveysministeriön antama asumisterveysasetus sanelee toimenpiderajat joillekin asuntojen ja niiksi rinnastettavien tilojen fysikaalisille, kemiallisille ja biologisille ongelmanaiheuttajille, joita ovat mm.

  • lämpötila, kosteus (RH-%), ilman liike (veto)
  • lämmin vesijohtovesi
  • ilmanvaihto (ilmamäärät)
  • melu (keskiäänitaso päivä- ja yöaikaan)
  • kemikaalit (hiilidioksidi, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi)
  • hiukkasmaiset epäpuhtaudet (PM10, PM2.5, mineraalivillakuidut, asbesti)
  • mikrobit

Asetus sanelee myös pätevyysvaatimukset terveydensuojeluviranomaisen määräämiä kosteus- ja homevaurio- sekä rakennusterveystutkimuksia suorittaville ulkopuolisille asiantuntijoille.

Yrityksemme suorittaa kaikkia kiinteistöjen terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tutkimuksia ja mittauksia vaadittujen viranomaismääräysten ja -ohjeitten mukaisesti ja niiden velvoittamalla pätevyydellä. Mahdolliset laboratoriossa tutkittavat näytteet analysoidaan aina hyväksytyissä, ISO 9001 ja SFS-EN 17025 standardin mukaan toimivissa tutkimuslaboratorioissa.

Lisää lakiasetuksesta ja neuvoja ongelmatilanteisiin saat seuraavista linkeistä:

ASUMISTERVEYSASETUS

http://stm.fi/documents/1271139/1408010/Asumisterveysasetus/

ASUMISTERVEYSLIITTO

http://www.asumisterveysliitto.fi/